Drama-oefeningen: warming-ups

Drama-oefeningen: warming-ups

Als je eenmaal binnen komt uit de stortregen, net uit de trein die natuurlijk vertraagd was, met je werk nog malend in je hoofd en er wordt van je verwacht dat je direct een rollenspel instapt, kan dat nog wel eens vies tegenvallen. Veel shortlarps maken al gebruik van pre-game workshops om deelnemers in de juiste mindset te krijgen, maar het doel dat je bij een bepaalde oefening hebt kan verschillen.

Deze oefeningen kunnen helpen bij het vinden van de juiste mindset en samenwerkingsvormen tussen de deelnemers van je evenement, zeker als ze onervaren, onwennig of onbekend met rollenspel zijn.

Wat zijn pre game workshops?

Wat zijn pre game workshops?

Deze categorie is in het leven geroepen om oefeningen te delen die voorafgaand (of na afloop) van een spel kunnen worden gegeven om de spelers klaar te stomen voor het spel zelf. De oefeningen zijn vaak afkomstig uit de drama wereld, of zijn door organisaties zelf ontwikkeld. De Short Larps, maar ook Exit, Dragon Bane en Dans der Dageraad maken of maakten gebruik van deze oefeningen om speler in hun rol en het spel te laten groeien. Kennismaking en groepsbinding zijn andere doelen die worden bereikt. Er zijn overal oefeningen te vinden, bijvoorbeeld op dramadatabase.nl of in boeken als Warming ups en energizers en Speloefeningen. Het nadeel is vaak dat je nog geen idee hebt of de oefening geschikt is voor het bereiken van een door jouw bepaald speldoel. Het voordeel van het vastleggen van oefeningen op de DLP site is dat de schrijver ervaring heeft met het geven of ontvangen van de oefening. Je kunt hem of haar doorvragen of wellicht vragen om assistentie bij het begeleiden van de oefeningen. Naam: Geef de naam van de oefening weer in de titelbalk van de post Type: Afstemmingsoefening, karakteroefening, speloefening, sfeeroefening, overig Doel: bv de deelnemers op elkaar laten afstemmen, op het gemak stellen en groepsvorming creëren Duur: x minuten – Aantal personen: van x tot x – Attributen: n.v.t....